Amtrup slægten

Iver Nielsen (Rødding, Merrild) (26/7-1790 - 1872) 
gift med
Maren Larsdatter (1786 - 1823) (gift 22/10 - 1814)
Maren Christensdatter (28/5-1793  - ?) (gift 13/4 - 1824)

Børn Med Maren Larsdatter:
Anne Marie (26/12-1815 - ?)
Lars Pugdal (2/1-1817 - ?)
Mariane (7/2-1819 - ?)
Dorthe (16/8-1820 - ?)
Niels (1822)
Anne Marie og Niels døde som små.

Børn med Maren Christensdatter:
Niels (1826 - 1883)
Peder Olling (3/3-1837 - ?) (døbt 23/3-1837)
Christine (? - ?)
Maren (? - ?)

Listen over børn med Maren Larsdatter er fra Lilly Toftlund, som jeg har stor tillid til. I følge Lilly kommer Maren Larsdatter fra Pugdal i Vildbjerg Sogn. I folketællingen fra 1787 har Lars Andersen i Pugdal en datter Maren på 1 år. Moderen hedder Dorthea Jensdatter, hvilket vel minder lidt om Dorthe. Sulkjær skriver, at Iver og Maren havde fået Mariane døbt i 1819, da de havde Smedegården. Mariane er mor til Iver Bæk på Grønkær. Understrup anfører kun Niels og Mariane. 

I 1801 er der ingen Maren Larsdatter i Vildbjerg og Snejbjerg sogne. Lilly Toftlund skriver, at Maren Larsdatter døde i 1823. Lars Andersen døde 14/11-1789 (skifte i Møltrup skifteprotokol 5/6-1790). Dorthe Jensdatter var på dette tidspunkt gravid og fødte en datter 9/7-1790, som døde 12 uger senere. Den 28/10-1791 giftede Dorthe Jensdatter sig igen med Christen Sørensen. Tak til Lilly!

Listen over børn med Maren Christensdatter stammer fra 'Merrildslægtens Grene'. 

Iver Nielsen, Rødding boede (i følge Sulkjær) i Neder Amtrup fra 4/2 1815, da han købte den af sin far, indtil 1823, da han solgte den på auktion igen til sin far, som solgte den videre til sin anden søn, Peder Olling Nielsen. Han skriver også, at Iver og Maren Larsdatter havde Smedegården, da Mariane blev døbt i 1819. Det stemmer jo ikke. Det ville passe bedre med Smedegården i stedet for Neder Amtrup.

"Slægten Olling-Smedegård" (og Lilly Toftlund) anfører, at Iver og Maren Larsdatters børn alle er født i Smedegården, som de så må have haft fra 1815. Conrad Understrup (Vildbjerg sogn) nævner, at Iver Merrild er Niels Amtrups søn. Iver Merrild og hans søn Niels Merrild var kendte personer i Vildbjerg sogn. 

Iver fik økonomiske problemer i 1822 og måtte sælge Smedegården tilbage til sin far, som så overdrog den til sin datter Maren (via sønnen Peder Olling). Maren blev den 3/12-1822 gift med Niels Chr. Sørensen fra Høgild i Rind sogn. Iver og Maren Larsdatter flyttede til Vesterviggård (Merrild mark i Vildbjerg sogn) og levede der som husmandspar og smed. Her døde Maren 10/11-1823. Iver giftede sig igen med Maren Christensdatter, datter af Chr. Knudsen, som hjalp ham til at købe Øster Merrildgård af Jens Christensen Vad. I 1850 overgik gården til sønnen Niels Amtrup Iversen.

Chr. Merrild Lundby (MSG) anfører, at Iver Nielsen døde i Merrild 1872. Børn: Niels Amtrup Iversen, Peder Olling Iversen f. 23/3-1837, Christine og Maren. 

MSG har Niels Merrilds (Niels Amtrup Iversens) årstal: 22/6-1826 - 16/6-1883. Og navnet på hans første kone: Maren Eriksdatter, datter af Erik Amtrup, Snejbjerg (Over Amtrup). Maren levede fra 1829 til 1867. Børn: 
Iver (1853 - 1897) ~ Johanne Kirstine, Erik (1855 - 13/5-1933) ~ Caroline, Maren (23/2-1852) ~Hans Christensen, Marie ~ Frantz Sørensen, Kathrine ~ Aagaard Jensen og Kristine ~ Aagaard Jensen bagefter. 

Følgende oplysningerne om Iver og hans søn Niels er fra Conrad Understrups bog om Vildbjerg sogn. 

Iver Nielsen Merrild (Sognefoged, Født i Rødding) døde i 1872 på Øster Merrild, 81 3/4 år gammel og er i følge kirkebogen født 26/7 1790. Iver Merrild (Iver Nielsen, Rødding) overtog gården Øster Merrild i Vildbjerg sogn ved udskiftningen. 

Ca. 1850 overtog hans søn Niels Merrild gården. Han døde i 1883, 57 år gammel (født ca. 1826). Niels Merrild hed Niels Amtrup Iversen. Hans første kone døde i 1867, 38 år. Hans anden kone, Sidsel Merrild var 86 år i 1921 (født ca. 1835). Han havde 3 sønner: Laust Merrild, Iver Merrild født 5/12 1853, Erik Merrild født 1855, og 4 døtre. Laust flyttede til en afbyggergård.

For en af Niels Merrilds døtre, Mette Kathrine Overgaard Nielsen (Kathrine ovenfor?), er en skudsmålsbog bevaret. Her (i 1871) anføres moderens navn som 'afdøde hustru Dosine Maria Eriksdatter' i stedet for Maren. Mette Kathrine er født 22/3 1857. Tak til Doris Frederiksen for brevet.

Om Niels Amtrup Iversens efterkommere:

Ifølge MSG er Laust Merrild født 13/11-1859 og  søn af  Andreas Nygaard, Vildbjerg og Sidsel. Han er derfor Niels Merrilds stedsøn. Han blev gift med Birgitte Nygaard (13/9-1860). Niels Merrilds børn med Sidsel er Dusine ~ Chr. Brixen, Merrild Mark,  Mine ~ Chr. C. Sivebæk, Tjørring og Marie ~ Niels P. Pedersen. Da Niels Merrild døde, flyttede Sidsel til Sønder Merrild, men overdrog den til Laust (ca 1897) og blev boende på aftægt, til hun døde ca 1926. 

Øster Merrild blev overtaget af Niels Merrilds datter Maren gift med Hans Christensen, derefter deres søn Niels M. Sørensen. Understrup skriver, at Anders Faurby senere boede på gården. Denne solgte til sønnen Niels Chr. Faurby. Det er vist en uoverensstemmelse. 

Iver Merrilds datter Mariane (Iversdatter) blev gift med Niels Mikkelsen. De fik i 1844 skøde på Grønbæk (tidl. Rævslund) i Snejbjerg sogn. Han døde i følge skifteprotokollen den 17/1 1850. De havde to små børn: Iver Nielsen og Maren Nielsen Grønbæk. Mariane giftede sig i august samme år med Jens Pedersen Bek. De havde Grønbæk til 1873. Hendes søn af 1. ægteskab, Iver Merrild, overtog Grønbæk i 1873. Sidstnævntes datter giftede sig med Ole Nielsen, og de overtog gården i 1901. Oles bror Lars Chr. Nielsen overtog Grønbæk i 1911. (Sulkjær). 

Bemærkning: 
Chr. Merrild Lundby (MSG) anfører, at Iver Nielsen og Mads Nielsen sikkert er brødre, og at de er stamfædre til Merrildslægten. MSG anfører, at Mads Nielsen er født i Rødding (?) i 1785 og overtog den sydlige Merrild i 1814. 

I kirkebogen findes en Mads, som er født i 1783 og igen Trinit 1785; begges fader hedder Niels Svendsen Merrild. I følge kirkebogen døde den første Mads i 1784. Familien findes i 1787 på en Merrildgård, hvor Knud Mouritsen bor på den anden. 

Niels Vestergaard er ikke fader til en Mads, og der er ikke tradition for navnet Mads i slægten. 

Iver og Mads var således ikke brødre; men de var nok gift med to søstre Maren (f. 28/5-1793) og Ane Margrethe (f. 15/10-1795), døtre af Christen Knudsen Merrild. Han var søn af Knud Mouritsen og født 23.Trinit-1765.

 Siderne vedligeholdes af Torben Amtrup